Úřednická zkouška - otázka 111

Úřednická zkouška - otázka 111 za 1 bod

Vydání Pravidel etiky státních zaměstnanců zákon o státní službě svěřuje:

A

Úřadu vlády České republiky.

B

Nejvyššímu státnímu tajemníkovi.

C

Vládě České republiky.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 111 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: