Úřednická zkouška - otázka 189

Úřednická zkouška - otázka 189 za 1 bod

Nadace:

A

Může být založena za účelem podpory politických stran a hnutí.

B

Nemůže být založena za účelem podpory politických stran a hnutí.

C

Může být založena výlučně pro výdělečné cíle, ale ne za účelem podpory politických hnutí.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 189 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: