Úřednická zkouška - otázka 152

Úřednická zkouška - otázka 152 za 1 bod

Výběrové řízení na obsazení volného služebního místa se zpravidla dokončí:

A

Do 60 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání žádostí.

B

Do 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podávání žádostí.

C

Do 90 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka následující otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 152 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: