Více o úřednické zkoušce

Základní informace o zkouškách pro státní zaměstnance

Podrobnosti k provádění a organizaci úřednické zkoušky stanoví metodický pokyn náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 1/2017 (aktualizován 6. dubna 2020).

Služební úřad umožní vykonat úřednickou zkoušku zaměstnanci, který je v pracovním poměru na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů, který vykonává činnosti podle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“) na služebním místě za podmínek uvedených v § 178 odst. 1, 2 a 4 a v § 178a odst. 1 ZSS.

Úřednická zkouška je tvořena dvěma částmi:

  • obecná část - koná se písemnou formou prostřednictvím testu
  • zvláštní část - koná se po úspěšném vykonání obecné části úřednické zkoušky, a to ústně před zkušební komisí

Pro úspěšné vykonání obecné části úřadnické zkoušky je nutné správně zodpovědět alespoň 23 z 30 testových otázek (náhodně vybraných ze 300 zkušebních otázek). Časový limit pro vykonání obecné části úřednické zkoušky je stanoven na 30 minut.

Více informací, včetně odkazu na legislativu upravující úřednickou zkoušku, naleznete v sekci Úřednická zkouška na webu Ministerstva vnitra ČR.

Přejít ke zkouškovému testu (od 1. 1. 2024)

NEPŘEHLÉDNĚTE Úřednická zkouška ve Vašem mobilu...

Úřednická zkouška pro iPhone Testy na úřednickou zkoušku v Androidu