Úřednická zkouška - otázka 35

Úřednická zkouška - otázka 35 za 1 bod

Portál veřejné správy je:

A

Web provozovaný Úřadem vlády, sloužící občanům pro autorizovaný přístup ke službám informačních systémů veřejné správy.

B

Informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány.

C

Web umožňující občanům elektronický styk s úřady veřejné správy, které jsou v dané věci věcně a místně příslušné.

Zobrazit správnou odpověď následující otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 35 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: