Úřednická zkouška - otázka 224

Úřednická zkouška - otázka 224 za 1 bod

Dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), je na dotaci ze státního rozpočtu právní nárok, pokud:

A

Tak stanoví zvláštní právní předpis.

B

Se jedná o dotaci spolufinancovanou z rozpočtu Evropské unie.

C

Žádost příjemce obsahuje všechny předepsané náležitosti.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 224 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: