Úřednická zkouška - otázka 20

Úřednická zkouška - otázka 20 za 1 bod

Do Poslanecké sněmovny může být podle Ústavy zvolen každý:

A

Občan Evropské unie, který má právo volit a dosáhl věku 18 let.

B

Občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

C

Občan České republiky, který je občanem České republiky déle než 10 let a dosáhl věku 18 let.

Zobrazit správnou odpověď následující otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 20 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: