Úřednická zkouška - otázka 67

Úřednická zkouška - otázka 67 za 1 bod

Ústředním orgánem státní správy není:

A

Digitální a informační agentura.

B

Nejvyšší správní soud.

C

Národní bezpečnostní úřad.

Zobrazit správnou odpověď předchozí otázka


Tato otázka ze skupiny má kód 67 a v testech se za její správné zodpovězení získá 1 bod.

Další otázky: